Informacja MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. w związku z przerwami w dostawie energii

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. informuje, że w związku z przerwami w dostawie energii nie są odprowadzane ścieki z przydomowych pompowni ścieków z nieruchomości, których to dotyczy.  W przypadku przepełnienia zbiornika pompowni konieczny jest wywóz ścieków wozem asenizacyjnym.

Usługa ta realizowana jest przez Spółkę nieodpłatnie w kolejności zgłoszeń. Z uwagi na rosnącą ilość zgłoszeń nie jesteśmy w stanie realizować zgłaszanych zleceń na bieżąco. Dysponujemy dwoma wozami asenizacyjnymi, które pracują pod pełnym obciążeniem. Dodatkowo, z uwagi na swoje parametry (masa całkowita, gabaryty) wozy te nie do wszystkich pompowni mogą dojechać.

W przypadku kiedy zgłaszający ma sytuację krytyczną i nie może czekać na realizację w kolejności zgłoszenia może skorzystać z usług firm, których wykaz umieszczony jest na stronie internetowej Spółki. W takim przypadku usługa jest płatna. Ilość ścieków odebrana z nieruchomości w takim przypadku powinna być zgłoszona do Spółki do uwzględnienia (zmniejszenia) w opłatach za ścieki odprowadzane z nieruchomości.

Bogusław Ziółkowski

Prezes MPWiK w Błoniu