Ceny usług eksploatacyjnych

I - Usługi w obrębie sieci wodociągowej będącej w dyspozycji MPWiK w Błoniu Sp. z o.o.

II - Usługi związane z przyłączem kanalizacyjnym w obrębie sieci będącej w dyspozycji MPWIK w Błoniu Sp. z o.o.

III - Usługi wywozu nieczystości ciekłych od 01.01.2024 r.

IV - Usługi czyszczenia i udrażniania kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Błonie

V - Usługi budowlane

VI - Usługi sprzętowe

VII - Usługi projektowe

 

Informujemy również, że Zarządzeniem Nr 3/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. zostały wprowadzone kwoty odszkodowań za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń stanowiących własność MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. zamontowanych u Odbiorcy usług lub za rezygnację z zamówionej usługi.
Pobierz PDF z Zarządzeniem
Pobierz PDF z Cennikiem odszkodowań
Pobierz PDF z Aneksem do w/w Zarządzena z dnia 20.08.2021 r.