O wodzie

CO TO JEST TWARDOŚĆ WODY ?

Twardość wody - jest to cecha wody, będąca funkcją stężenia soli wapnia, magnezu i innych metali, które są zdolne do tworzenia soli na wyższym niż pierwszy stopniu utlenienia.

Twardość wody dzieli się na:

Twardość ogólna wody jest sumą twardości nietrwałej i trwałej.

Twardość wody dzieli się następująco:

  • bardzo miękka to <75 mg CaCO3/dm3
  • miękka 75-150 mg CaCO3/dm3
  • średnio twarda 150-300 mg CaCO3/dm3
  • twarda 300-500 mg CaCO3/dm3
  • bardzo twarda >500 mg CaCO3/dm3

Twardość wody wyraża się w trzech różnych skalach:                                            

  • stopniach niemieckich (°n lub °d) – 1°n = 10,00 mg CaO w 1 dm3 wody oraz 1°n = 17,86 mg CaCO3 w 1 dm3 wody
  • stopniach francuskich (°f) – 1°f = 10,00 mg CaCO3 w 1 dm3 wody
  • milivalach na litr (mval/l) – 1 mval = 1 miligramorównoważnik      (0,5 milimol) jonów Ca2+   oraz 1 mval = 50 mg CaCO3 w  litrze wody.

( CaO – tlenek wapnia ;  CaCO3 – węglan wapnia )

Można też spotkać zapis twardości w (ppm) - to przyjęty na świecie sposób wyrażania stężenia bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych. Określa, ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu

1 ppm = 1 mg/ dm3

 

Twardość wody przeznaczonej do picia wg polskich norm  powinna zawierać się w przedziale: 60 – 500 mgCaCO3 / dm3

Wodociąg

Twardość ogólna

Stopnie niemieckie

Stopnie francuskie

Stopnie angielskie

klasyfikacja

mg CaCO3/dm3

on lub od

of

oang.

opis

Błonie

172

9,63

17,2

12,04

 miękka

Bieniewice

327

18,31

32,7

22,89

średnio twarda

Górna Wieś

234

13,1

23,4

16,38

średnio twarda

Konstantów

425

23,8

42,5

29,75

twarda

 

Podane do obliczeń wartości są średnią liczbą pomiędzy twardością zmierzoną na stacji uzdatniania wody, a twardością na sieci wodociągowej zasilanej z tego SUW-u.

 

Granice Gminy