Aktualne opinie sanitarne oraz wyniki badań ścieków

Opinie sanitarne:

  • Opinia sanitarna o jakości wody dla SUW Błonie - pobierz PDF
  • Opinia sanitarna o jakości wody dla SUW Konstantów - pobierz PDF
  • Opinia sanitarna o jakości wody dla SUW Pass - pobierz PDF
  • Opinia sanitarna o jakości wody dla SUW Bieniewice - pobierz PDF
  • Opinia sanitarna o jakości wody dla SUW Górna Wieś - pobierz PDF

Okresowe oceny jakości wody:

  • Okresowa ocena jakości wody SUW Górna Wieś - pobierz PDF
  • Okresowa ocena jakości wody SUW Konstatnów - pobierz PDF
  • Okresowa ocena jakości wody SUW Pass - pobierz PDF
  • Okresowa ocena jakości wody SUW Bieniewice - pobierz PDF

Wyniki badań ścieków:

  • Wyniki badań ścieków oczyszczonych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Błoniu - pobierz PDF